Espacio Artístico, Político y Cultural en Valencia.
“Blanc i Negre” es un espacio periodístico donde se publican...
Panorama Cultureta en un programa de Radiodifusión sobre el...
Base de datos artistas. Comunidad Comkal
Esta sección es una base de Datos donde puedes encontrar...

Acta Espai Veïnal del Cabanyal (08/09/2015)

Jue, 10/09/2015 - 13:08 -- Valencia Comkal

-Calculem una mitja d’assistents de entre 90 i 100 veïnes/ïns (en la llista de e-mails ja som 133 veïnes/ïns).

-S’explica la metodologia de la primera assemblea i es presenta l’Espai Veïnal del Cabanyal, segons acordarem en l’última acta de juliol: “L’Espai Veïnal del Cabanyal es constitueix com a un espai de confluència de propostes per al barri, per a dur a terme un procés de participació autoorganitzat des de les veïnes implicades. No és una assemblea, per tal de no tindre que arribar al consens total sobre totes les propostes. La metodologia per tal d’aconseguir açò és la de Grups de Treball. Cada grup de treball és autònom en la seva proposta, i es suma qui vol. L’Espai Veïnal del Cabanyal sols firmarà en conjunt aquelles propostes, textos o iniciatives en les quals totes estiguem d’acord. Així, l’EVC actuarà com a plataforma de confluència. En principi, l’oposició a la gentrificació és un dels principals punts en comú, així com les propostes que s’encaminen a un model de barri alternatiu a aquesta gentrificació.”

-En la pròxima assemblea, com a primer punt, s’aprovaran (amb possibilitat de modificació) els Grups de Treball que a continuació exposarem (extrets a partir de les necessitats i preocupacions que els participants van anotar en els papers de cada grup. Aquests els adjuntem en un word).

-Abans de que la gent es fique a treballar en cada grup, hauríem de recordar i assentar la forma de funcionament de l’Espai Veïnal així com la seva essència i punts en comú.

Grups de Treball:

1) Convivència (neteja dels carrers, treball amb els col·lectius gitanos i romanesos, resolució de conflictes entre els propis veïns, cap cultura per sobre de l’altra, educacions alternatives...)

2) Drets (abusos i assetjament policial, legal, ...)

3) Vivenda i habitatge (la qüestió de les vivendes municipals per a ús social –no sòls VPO’s-, subministrament total de llum i aigua, Protocol de resposta per aturar desnonaments i desallotjaments...)

4) Economia i cooperativisme (diversificació de llicències –no predomini hoteler i hosteler-, espai municipal per als recollidors de xatarra,...)

5) Difusió (crear altaveu o canal de comunicació per al barri –Radio Malva i/o/amb altres-,...)

6) Aturar la Gentrificació (frenar l’especulació de les vivendes, frenar el projectes i les activitats econòmiques elitistes, oposar-se a la substitució de població, mapejos de la gentrificació...)

7) Espai Públic (tornar a utilitzar l’ús públic del carrer, jornades i activitats, solars autogestionats, horts urbans comunitaris, pintar els murs de propietat municipal...)

Pròxima Assemblea dimecres 16 de Setembre de 2015 a les 19:00h en el descampat del Clot

PREOCUPACIONS I NECESSITATS PER ALS GRUPS DE TREBALL , ESPAI VEÏNAL DEL CABANYAL, “EL CLOT” 8/09/2015

Grup 1
• Que hi haja un centre de serveis socials per al barri
• Una figura de mediador per resoldre els problemas de convivencia.
• Que hi haja un altaveu comú per al barrio n s’informe dels diferents aconteixements que passen al barri, per exemple radio malva.
• Recuperar un espai del barri per a l’almacenar, tratar i gestionar la ferralla.
• Protocol de resposta front als desallotjaments/ desnonaments.
• Aprofitament dels solars per a ús social (horts urbans, parcs, zones d’encontre…)
• Activitats lúdico cultural (tallers, jocs, cinefòrum…)
• Creació de tallers artesanals que promoga la transmisió intergeneracional de coneixements.

Grup 2
• Que fer amb les cases buïdes propietat de l’ajuntament? Solucionar els problemas de convivencia, neteja, vivenda no escolaritzacio de menors que pateix el barri.
• Respecte a les xatarreries agafar exemples de cooperatives existents i contactar amb les persones que fan ús de les xatarreries per que participen.
• Tractar de què els solars tinguen un ús públic i social.
• Reduïr la vigilancia i assetjament policial al barri.
• Serveis socials, oferir escoles taller
• Solucionar el problema de comunicación amb l agent que no entén el castellà
• Millorar la imatge del barri de cara a l’exterior.
• Buscar mitjans per solucionar la precarietat en els lloguers, en cas de què els inquilins estiguen d’acord.
• Com evitar que el barri es convertisca en un lloc turístic enfocat a un cert tipus de persones.
• Com resoldre els problemes de convivencia (salubritat, drogues…) entre veins.

Grup 3
• Grupo de trabajo con comunicación con recicladores (chatarreros)
• Grupo de trabajo para recoger iniciativas para el uso de espacios vacíos (huertos, parques)
• Evitar el exceso de licencias concedidas a una actividad económica concreta (mantener diversificación)
• Accesibilidad en las calles
• Equipamiento público (colegios, escuelas infantiles, centros de salud, universidad popular)
• Comisión de convivencia con grupos de mediación.

Grup 4
• Trabajar con niños en el barrio (Educar en el respeto al barrio)
• Recuperar las casas sin especulación (que lo hagan pequeñas empresas y mediante participación vecinal)
• Dinamicas de convivencia entre diferentes comunidades con sus diferentes realidades, tratado con humor.
• Organizar jornadas en el barrio que pretendan integrar las diferentes sensibilidades del barrio.
• Utilizar las diferentes propiedades del ayuntamiento para uso público (solares y otros edificios para huertos urbanos, espacios de creatividad…)
• Apertura de solares comedor, recogida de basuras.
• Suministros de luz y agua.
• Crear un vínculo entre las personas que viven okupando casas y los propietarios particulares (que no son del ayuntamiento)
• Utilizar las tapias ralladas para hacer murales y proponerlo a los artistas de la ciudad.
• Parques para niños, zonas para perros y habilitar horarios para poder tener un espacio donde llevar a los perros sueltos.
• Una bolsa de empleo y buscar a personas que entiendan de cooperativismo u otras ideas.
• Rehabilitación energética.

Grup 5
• Autogestionar los espacios públicos.
• Creación de puestos de mercado para la población rumana.
• Conseguir en el menor tiempo posible un líder natural del colectivo rumano.
• Reforzar el trabajo de barrio
• Preocupa vertebrar el proceso de gentrificación.
• Utilizar viviendas para uso social.
• No utilizar la identidad del barrio como un mecanismo de exclusión del otro.
• Que hacer con las viviendas públicas, evitar que caigan en agentes gentrificadores y especuladores.

Grup 6
• Alarmar a los vecionos de que el ayuntamiento no haga barbaridades
• Convivencia / espacios de intercambio, falta una parte del barrio (comerciantes)
• Trabajo /educación con familias-grupos para integrar
• Acceso a vivienda (solares, reabrir viviendas, convertir V.P.O.)
• Espacios de trabajo/cultura que sirvan para conectar al barrio (interacción, conviencia entre familias, jóvenes, mayores…)
• Abrir un canal de comunicación para el barrio
• Aprovechar lo público y gestionarlo para que haya cabida para todos.
• Respetar proyectos que ya existen (sociales, vivienda…)

Grup 7
• Comisión de difusión per fer coneixer l’espai veïnal.
• Falta d’escolarització dels xiquets, falta d’activitats per als xiquets, atenció a les families
• Que no es deporte la gent del barri a causa de la revalorització del mateix.

Grup 8
• Convivencia, gentrificación, hablar con la gente de cómo resolverlo
• Forma de vida de los xatarreros, lo están haciendo a las 4 de la tarde, no dejan descansar.
• Jornada intercultural (música, juegos infantiles….)
• Que haya buena difusión.
• Ver forma de llegar al colectivo rumano.
• Preocupación por la quema de viviendas.
• No expulsar a la gente de sus casas.
• Hay gente desesperada por la insalubridad y la mala educación de alguna gente.
• La gente se va del barrio
• Intervención de la policía, estar muy atento a la acción policial (moobing, acoso…)
• Red de respuesta contra la expulsión.

Grup 9
• Falta de ecomunicación
• Falta un lloc de referencia on tothom puga acudir.
• Que barrio queremos ( que lo pinten, huertos en solares, participación y autogestión, banco del tiempo, mantenimiento de las cosas)
• Limpieza: harmonía y convivencia (contenedores, limpieza y recogida de basura)
• Carrers per a asfaltar
• Inclusió de la gent gran
• No se puede pescar en el puerto (Cotos privados)
• Alliberament de espais privats (camps de futbol, parcs infantils plens de caca)
• Trencar amb les barreres arquitectòniques del barri

Grup 10
• Murales, pintar el barrio
• Vivienda V.P.O.
• Convivencia: chatarrería, drogas
• Neteja: gestión de residuos, asfalt.
• Ús públic dels solars
• Vigilancia y acoso policial al carrer
• Traductores, comunicación, lideres naturales.
• Gentrificación, mediació
• Servicios sociales: escolarización, familia, deportaciones, educación, parques niños
• Altaveu comú: Difusió dins i fora
• Actividad cultural: talleres artesanales, jornadas de trabajo, banco de tiempo
• Alarma contra la acción del ayuntamiento
• Conocer estado censo público y privado

Grup 11
• Limpieza y mantenimiento de las calles
• Respeto a la convivencia de la comunidad
• Asamblea en lugares del barrio
• Anuncios periódicos de los avances y dedicar mas esfuerzo a las que les cuesa mas incluirse
• Buscar enlaces dentro de cada comunidad cultural, acercar lazos.
• Crear protocolo de respuesta frente a los desalojos
• Situació actual del “megaspa” del port
• Mapeo de cosas agresivas para el barrio
• Mayor utilización del espacio público
• Contacto directo con grupo de trabajo para acercarse a las familias.
• Traductores, comunicación.
• Grupos de trabajo de acción más concreta i directa.
• Comedor popular
• Mapa visual para conocer todas las acciones que se están realizando
• Posibilidad de obtener papeles de residencia médica
• Necesitamos trabajo.