Espacio Artístico, Político y Cultural en Valencia.
“Blanc i Negre” es un espacio periodístico donde se publican...
Panorama Cultureta en un programa de Radiodifusión sobre el...
Base de datos artistas. Comunidad Comkal
Esta sección es una base de Datos donde puedes encontrar...

Lluerna Teatres

Josep Beltrán y Rosa Navarro componentes de la compañia Lluerna Teatres
Lluerna Teatres
Descripción: 

HISTORIA DE LLUERNA TEATRE


LLUERNA TEATRE és una companyia especialitzada en teatre de titelles i creada en 1989 per JOSEP BELTRÁN I ROSA NAVARRO.

Des de l'any 1989 fins a l'any 2013 Lluerna Teatre ha realitzat i presentat dotze espectacles creats per a públic familiar i dos espectacles per a públic adult.

Una de les característiques principals de la companyia ha estat la investigació i el desenvolupament de les tècniques tradicionals a partir de la creació de noves possibilitats d’interpretació i moviment. Cosa que els ha fet assolir una manera de fer pròpia.

Una altra de les seues característiques destacables és la utilització de diferents tècniques de manipulació de titelles com són “bunraku” (tècnica tradicional japonesa), titelles de fil i guant, ombres xineses... Per tal d’obtenir la màxima expressivitat en les escenes i en els personatges.

En quant al format de les obres es tracta d'espectacles de xicotet i mig format en les quals es fusionen diferents tipus d'escenografia, igual que les grans obres barrejant la presència actoral amb la manipulació de les marionetes. Els seus espectacles destaquen pel seu contingut innovador i la seua estètica personal creada en tots aquests anys de trajectòria.


HISTORIA DE LLUERNA TEATRE


LLUERNA TEATRE es una compañía especializada en el teatro de títeres y creada en 1989 por JOSEP M. BELTRÁN y ROSA NAVARRO.

Desde el año 1989 y hasta 2013 lluerna Teatre ha realizado y presentado doce espectáculos para público familiar y dos para público adulto.

Una de las características principales de la compañía ha sido la investigación y el desarrollo de técnicas tradicionales a partir de la creación de nuevas posibilidades de interpretación y movimiento. Cosa que les ha permitido lograr una manera de hacer propia.

Otra de sus características destacables es la utilización de diferentes técnicas de manipulación de títeres como por ejemplo el “bunraku” (técnica tradicional japonesa), títeres de hilo y guante, sombras chinas… con el objetivo de obtener la máxima expresividad en las escenas y en los personajes.

En cuanto a la forma de las obras, se trata de espectáculos de pequeño y mediano formato en los cuales se fusionan diferentes tipos de escenografías, igual que en las grandes obras mezclando la presencia actoral con la manipulación de marionetas. Sus espectáculos destacan por su contenido innovador y su estética personal creada a lo largo de todos estos años de trayectoria.


Trabajos: